Vedenie SVZ

titulka

ORGÁNY SLOVENSKÉHO VESLÁRSKEHO ZVÄZU

Predsedníctvo SVZ

Predseda: Mgr. Ján Žiška, PhD.

Gen. sekretár: Stanislava Vičanová

Hlavný tréner SVZ: Peter Schickhofer

Kontrolór SVZ: Beáta Lipovská

Členovia SVZ: Martin Verdonič, Miroslav Škulec, Ondrej Kočí, Michal Lipovský, Alfonz Čambál, Andrej Vičan 

Komisie SVZ 

Kontrolná: Peter Mičutka, Irena Hlivová

Disciplinárna: Michal Lipovský, Vladimíra Sviteková, Anna Markulínová